Ny politireform utsatt

Ei uke etter at høringsfristen gikk ut for nok en politireform, konkluderer Justisdepartementet med at reformen blir utsatt inntil videre. Forslaget fra et utvalg nedsatt av regjeringen var å legge ned Utrykningspolitiet (UP), Politiets Utlendingsenhet (PU), samt å slå sammen Økokrim og Kripos. Ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet ble foreslått overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

Forslaget møtte tildels skarp kritikk i høringsrunden. Leder for PU, Morten Ervik, uttalte at han hadde overhodet ingen tro på den løsningen som ble skissert.

Kripos-sjefen Ketil Haukaas mener tidspunktet for den nye reformen er maksimalt uheldig.

Justisminister Per-Willy Amundsen roer nå ned gemyttene. Til VG sier han: – Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene. Det vil ifølge Amundsen gå år før den nye reformen igjen kommer på tale.

Les mer på VG