Forside » Aktuelt » Ny politireform utsatt

Ny politireform utsatt

Foto: Tore Sætre (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons. Bilde.Ei uke etter at høringsfristen gikk ut for nok en politireform, konkluderer Justisdepartementet med at reformen blir utsatt inntil videre. Forslaget fra et utvalg nedsatt av regjeringen var å legge ned Utrykningspolitiet (UP), Politiets Utlendingsenhet (PU), samt å slå sammen Økokrim og Kripos. Ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet ble foreslått overført fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt.

Forslaget møtte tildels skarp kritikk i høringsrunden. Leder for PU, Morten Ervik, uttalte at han hadde overhodet ingen tro på den løsningen som ble skissert.

Kripos-sjefen Ketil Haukaas mener tidspunktet for den nye reformen er maksimalt uheldig.

Justisminister Per-Willy Amundsen roer nå ned gemyttene. Til VG sier han: – Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene. Det vil ifølge Amundsen gå år før den nye reformen igjen kommer på tale.

Les mer på VG

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.