Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Mark Knell: Hvordan teknologiske revolusjoner endrer verden

Mark Knell: Hvordan teknologiske revolusjoner endrer verden

Fagbladet Forskningspolitikk startet i desember en serie med artikler der de vil se nærmere på hvordan en bedre forståelse av samspillet mellom ny teknologi og kulturelle bølger kan hjelpe politikkutviklere til å takle en verden i endring. Mark Knell, forsker ved NIFU, presenterer i den første artikkelen nyere tenkning omkring teknologiske revolusjoner og de følgene de har for samfunnsutviklingen.

Knell knytter an til Schumpeters teori om forretningssykluser der innovasjoner ikke kommer med jevne mellomrom, men viser seg som “grupper eller svermer”. Denne teorien passer godt overens med teorien om “lange teknologiske bølger”, utviklet av Christoffer Freeman, Carlota Perez og Francisco Louçã. Ifølge denne teorien går det 50-70 år mellom hver bølge, og vi skulle da idag være midt i IKT-bølgen, i den såkalte frenzy/hysteri-fasen.

Les artikkelen i Forskningspolitikk

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.