Forside » Aktuelt » Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole

I et samfunn som vårt med mye vekt på oppnådde kvalifikasjoner er dette et alvorlig problem for elevene det gjelder. Det er også et politisk problem og like før ferien la regjeringen frem Stortingsmelding 44 «Utdanningslinja» som tar opp dette. Denne meldingen har mange positive forslag som for eksempel nye tiltak for å gjøre ungdomsskolen mer praktisk slik at frafallet kan forebygges tidligere. Den fremholder også som et mål å gjøre fellesfagene på yrkesprogrammene mer yrkesrettede uten at det går utover det faglige og teoretiske nivået.

Her finner du hele teksten til kronikken: Frafall i videregående skole

Den er skrevet av forskergruppen «Ecologies of vocational teaching and training» som består av forskere fra Universitetet i Bergen, Forpro/Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Lillehammer.

 

Lenke: //www.bt.no/meninger/kronikk/Frafall-i-videregaende-skole-1929998.html
Kjelde: Bergens Tidende

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.