Forside » Aktuelt » Forskerkurs ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, våren 2021

Forskerkurs ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet, våren 2021

Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet – storbyuniversitetet, tilbyr våren 2021:

Ph.D-emne «Profesjonsteori» (10 stp) 

  • 14. og 15. januar;  21. og 22. januar;  28. og 29. januar. 2021
  • Emneansvarlig: Professor Anders Molander
  • Søknadsfrist: 29.11. 2020 søndag, søk på emnet i søknadsweb.

Emnet Profesjonsteori skal gi en oversikt over sentrale teoretiske temaer og posisjoner innen feltet profesjonsstudier. Teoridannelsen om profesjoner kan grovt inndeles i teorier med et makrofokus på profesjonaliseringsprosesser og profesjoners samfunnsmessige rolle og teorier som fokuserer på selve profesjonsutøvelsen og profesjonell atferd. Les mer på emnets nettside.

Ph.D-emne «Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre» (5stp) 

  • 11. og 12. februar; 4. og 5. mars 2021
  • Emneansvarlig: Professor Fredrik Thue
  • Søknadsfrist: 10.01.2021, søndag. Søk på emnet i søknadsfrist.

Emnet Profesjoner, klasse, kjønn og (velferds-)stat i det 19. og 20. århundre skal gi et perspektiv på og kunnskap om profesjonenes rolle i det norske samfunnet de siste 150–200 år i komparativt europeisk-amerikansk perspektiv. Emnet tar utgangspunkt i det omdiskuterte spørsmålet om hvordan et profesjonsbegrep av hovedsakelig amerikansk og britisk opphav kan tilpasses studiet av kontinentaleuropeiske og nordiske samfunnsforhold. Dette spørsmålet forfølges langs tre dimensjoner: (1) forholdet mellom klassesamfunn og «profesjonssamfunn», (2) profesjonenes forhold til staten, med særlig vekt på velferdsstaten, og (3) profesjonsperspektivets relevans for å forstå utviklingen av velferdsstatens kvinnedominerte omsorgsyrker, som sykepleiere, sosialarbeidere, lærere etc. Les mer på emnets nettside.

NYTT! Ph.D-emne «Utdanning, likhet og rettferdighet» (5 stp) 

  • Søknadsfrist: 01.03.2021 mandag, søk på emnet i søknadsweb.

Dette kurset tar opp diskusjoner i politisk filosofi om utdanning og rettferdighet, og knytter disse til aktuelle utdanningspolitiske spørsmål. Et sentralt prinsipp er like muligheter, men hvordan skal dette prinsippet forstås, og hva slags tiltak impliserer det? Hva betyr det for eksempel å «level the playing field»? Et alternativ til sjanselikhet er et terskelprinsipp, at alle får nok kunnskaper og ferdigheter. Men hva er nok, hvor skal man legge lista? Aktuelle skolepolitiske spørsmål som vil bli tatt opp er inntakssystemer, ressursfordelingsmodeller og kravet om tilpasset opplæring. Les mer på emnets nettside. 
Ph.D-emne «Vitenskapsteori» (5 stp) 

  • 6. og 7. mai; 27. og 28. mai; 10. og 11. juni 2021
  • Emneansvarlig: Professor Edmund Henden
  • Søknadsfrist: 01.04.2021, torsdag. Søk på emnet i søknadsweb.

Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og -aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. Les mer på emnets nettside.
Det er planlagt fysisk undervisning i alle emnene, vi forholder oss til myndighetenes råd om smittevern. Følg med på våre nettsider for oppdateringer og eventuelle endringer. Kontakt: kurs-sps@oslomet.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.