Forside » Aktuelt » Etikk i praksis: Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk

Etikk i praksis: Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk

 
Fem bidrag presenteres som er hentet fra fem ulike temaområder som diskuterer spørsmål av typen: I hvilken grad kan europeiske land stilles til ansvar for urett begått mange tiår tilbake? Bør bransjeetiske retningslinjer få vekt i rettslige resonnementer? Hvordan kan en dyktiggjøre sykepleiere til likebehandling når ens egne fordommer mot marginaliserte grupper først slår inn i en praksissituasjon? Hvilke konfliktfylte beslutningsfaktorer må en bedriftsleder være spesielt oppmerksom på, og hvordan kan en styrke en organisasjons kapasitet til å diskutere organisasjonens formål og utøvelse?

Denne sammenstillingen av ulike problemområder demonstrerer det mangfoldet i anvendt etikk som redaktørene ønsker å presentere i ett og samme tidsskrift. En fordel med et bredt anlagt tidsskrift innenfor anvendt etikk er at utfordringer som deles av ulike grener av feltet, kan bli tydeligere.

Innhold:

  • Leder: Mangfold og felles utfordringer i anvendt etikk
  • Göran Collste: Beydelsen av historisk rättvisa efter kolonialismen
  • Børge Aadland: Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler
  • Trine Myhrvold: Marginalisation as a Possible Health Issue: an Exercise in Practice-Based Ethical Education
  • Øyvind Kvalnes & Einar Øverenget: Ethical Navigation in Leadership Training
  • Ellen-Marie Forsberg, Are Eidhamar & Svein-Tore Kristiansen: Organising Ethics: The Case of the Norwegian Army

Lenke: //tapir.pdc.no/index.php?p=EIP
Kjelde: Tapir Akademiske Forlag

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.