– Et avkledd forsvar

[caption id="attachment_4775" align="alignleft" width="300"] Det første norske F35 jagerfly.[/caption]

– For å ha råd til det hotteste og flotteste av forsvarsmateriell, skvises nå Forsvarets menneskelige ressurs, skriver Orlogskaptein Tommy Krabberød ved Sjøkrigsskolen i en kronikk i Bergens Tidende. Og han siterer tidligere forsvarssjef Sverre Diesens kommentar i Aftenposten nylig: "Hvis forsvarsbudsjettene fortsetter å tape kjøpekraft, er det grunnleggende ulogisk å kjøpe så vel fly som annet høyverdig forsvarsmateriell i det hele tatt."

Krabberød stiller spørsmål ved det rådende konseptet i utviklingen av det norske forsvaret, at en må investere i det ypperste og mest avanserte teknologiske forsvarsmateriellet for å sikre forsvarsevnen. Dette krever så mye ressurser både i investeringer og i drift, at det truer med å undergrave den operative evnen – både for utstyret og forsvaret generelt. Fregattinnkjøpene på 90-tallet og dagens investeringer i nye avanserte jagerfly kan ifølge Krabberød ses som eksempler på investeringer der sterke økonomisk interesser får gjennomslag for kjøp av komplisert og dyr teknologi på bekostning av mennesker og ideer.

Les kronikken i Bergens Tidende