Forside » Aktuelt » Drukner i papirmølle

Drukner i papirmølle

Han er slett ikke alene om å mene dette. Et utvalg slo allerede for et drøyt år siden fast at lærerne bruker altfor mye tid på oppgaver som ikke har noe med undervisning å gjøre. Og en stortingsmelding som skal behandles av utdanningskomiteen på Stortinget denne måneden, skisserer en rekke tiltak for å begrense papirmøllen.

Han får støtte fra leder av lektorlaget i Hordaland, Svein Einar Bolstad og en rekke andre lærere og rektorer.

– I frykt for at elevene skal bruke sine rettigheter til å klage på karakterene, bruker skolen og lærerne utrolig mye tid på å dokumentere og registrere alle tilbakemeldinger som de gir elevene. En dokumentasjon som i all hovedsak er helt unyttig og unødvendig, mener Sølvberg. Sølvberg mener det er på tide å føre ansvaret for undervisningen tilbake til skolen der lærere får være lærere. Og der man i stedet for all registreringen og testingen kan bruke mer tid på faglig utvikling.

Også rektor Annbjørg Laupsa ved Fusa videregående skule kjenner igjen Sølvbergs beskrivelse av de økte kravene til dokumentasjon.

Dokumenteringen som kreves i forbindelse med karaktersetting og tilbakemelding til elvene er jo med på å øke kvaliteten på dette arbeidet. Men det tar utrolig mye tid og lærergjerningen er etter hvert blitt veldig stor, sier Laupsa.

Les mer i Bergens Tidende
Kjelde: BT

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.