Disputas: ‘Fiskedoktoren, veterinær eller biolog?’

[caption id="" align="alignright" width="150"] Wenche M Kjæmpenes[/caption]

Wenche M. Kjæmpenes disputerer 22.3. 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland”

Avhandlingen er basert på dokumentstudier og intervjuer. I både i Norge og Skotland ble det tidlig utviklet forvaltningsregimer  i oppdrettssektoren. Men de to landene har hatt svært ulik vei fram til avklaring av hvilke profesjoner som skulle ha ansvar for fiskehelsen. I Norge oppsto en skarp profesjonskamp mellom den nye profesjonen fiskeribiologer og de som tradisjonelt har hatt ansvaret for dyrehelse, veterinærene.

Avhandlingen viser at enkeltpersoner kan ha overraskende sterk innflytelse på utviklingen av nye profesjoner og hvilke ansvar disse blir tildelt.

Wenche M. Kjæmpenes er født i 1962 og oppvokst på øya Værlandet i Askvoll kommune. Hun er utdannet med hovedfag fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 1988. I perioden 1988 til 1994 hadde hun en stipendiatstilling ved Finnmark Distriktshøgskole og fra 1995 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Finnmark, Institutt for sosialfag. Hovedveileder for arbeidet har vært førsteamanuensis Tor Halvorsen.

Les mer om avhandlingen på Universitetet i Bergen