Debatten om Universitets- og Høyskolerådets Dannelsesutvalg

 

 

 

Lenke: //web.archive.org/web/20090627165059///www.aftenposten.no:80/meninger/debatt/article3103512.ece
Kjelde: Aftenposten