Forside » Aktuelt » De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer

De vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer

Undersøkelsen er foretatt i mars 2010 blant et representativt utvalg av vitenskapelig ansatte i norske høyere utdanningsinstitusjoner.

De vitenskapelige ansatte uttrykker overveiende tilfredshet med kvaliteten i norsk høyere utdanning, samtidig som de legger vekt på “ytre faktorer” for å kunne oppnå bedre læring hos studentene, og først og fremst en økning av studentenes egen arbeidsinnsats. Man oppfatter også at norsk høyere utdanning som helhet er solid basert på FoU-aktivitet, men de vitenskapelig ansatte er mer usikre på om arbeidslivsrelevansen er god nok.

Den klareste skepsisen kommer til uttrykk i vurderingen av hvorvidt de obligatoriske kvalitetssikringssystemene ved institusjonene faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Skepsis uttrykkes også overfor effekten av institusjonsakkrediteringer og det nye nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Få mener at institusjonsfusjoner vil være kvalitetsdrivende for utdanningsvirksomheten, eller at det er ønskelig med større grad av statlig dimensjonering og samordning av studietilbudene.

Av rapporten fremgår det også at et stort flertall av de vitenskapelig ansatte mener at studentens evaluering av studietilbudene ikke bør være det viktigste grunnlaget for kvalitetsbedømmelse.

Lenke:
Kjelde: NOKUT

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.