Svenske akademia diskuterer retningslinjer for ‘ansvarlig internasjonalisering’

Et sett med retningslinjer for ‘ansvarlig internasjonalisering’ blir foreslått av  STINT Sveriges stiftelse for internasjonalalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning. Retningslinjene skal diskuteres på et seminar STINT arrangerer i Stockholm 23. mars.

Bakgrunnen for retningslinjene er den stadig mer intense debatten om strategier, verdier og etiske problemstillinger rundt internasjonalt universitetssamarbeid. Forskere fra langt flere land deltar nå, enn for bare et tiår siden, samtidig som politikk, handel og sikkerhet griper mer inn i den akademiske sfæren. Internasjonale spenninger og unilateralisme øker. Alt dette kan føre til at akademia kan bli for forsiktige i sitt internasjonale samarbeid.

Forfatterne av retningslinjene mener derimot at forskere og institusjoner bør føle seg frie til å samarbeide med hvem de selv mener er passende, men på en ansvarlig måte – som retningslinjene skisserer.

Les mer på universityworldnews.com