Dumhetsparadokset – kontorlandskap på universitetene

Trond Kongsvik Oscar Amundsen

– Det er rett og slett sjeldent godt dokumentert at landskap er en dårlig idé, skriver NTNU-professorene Oscar Amundsen og Trond Kongsvik i en kronikk i Aftenposten. De peker på Statbygg som hovedansvarlig for at arealnormen på 23 kvadratmeter kunne bli fasttatt. Statsbygg var faglig rådgiver for regjeringen i denne prosessen.


På Statsbyggs hjemmesider står det å lese: "God gjennomføring av et kontorkonsept handler om å forstå brukernes reelle behov slik at de kan utføre arbeidsoppgavene sine på en god måte."

Amundsen og Kongsvik spør seg hvordan Statsbygg likevel kunne komme til en konklusjon på tvers av både forskning og brukernes synspunkter: – [...] vet Statsbygg noe om behovene til faglig ansatte ved universitet og høgskoler som disse ikke kjenner til selv?

Forfatterne mener å finne antydninger til et svar i begrepet funksjonell dumhet, som innebærer at folk gjør jobben sin, men slutter å stille spørsmål. I stedet fokuserer de på teknikker for å få ting gjort, som ofte er å skape det rette inntrykket.

Les kronikken i Aftenposten