Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

-Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskaplig metode og meningsbryting er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. Dette er også verdiene som skaper motvekt mot fordommer og kunnskapsløshet som kan ende opp i frykt og hat, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Les mer...