Forside » Aktuelt » Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

-Høyere utdanning er en modningsprosess der studentene får tilgang til og tilegner seg forskningsbasert kunnskap. Dette skjer gjennom en utvikling der argumenter brytes og studentene får opplæring i å forstå forskjellige perspektiver og ståsteder.  Det vil være riktig å satse enda sterkere på disse grunnverdiene ved universitetene og høyskolene, understreker Aasland.

Det ble sendt ut 74.500 tilbud om studieplass i juli. Den største aldersgruppen blant studentene er 21-25 år. Gjennomsnittsstudenten er en kvinne på 28 år som studerer på barchelornivå og som vil fullføre omtrent 42 studiepoeng i år.

Det er flest studenter i samfunnsvitenskapelige fag, økonomisk-administrative fag og historisk-filosofiske fag. Men også matematisk-naturvitenskapelige fag er populære blant studentene.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/utdanning-som-motvekt-mot-hat-og-fordomm.html?id=652235
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.