Verdikommisjonen 20 år: Hvorfor ble den latterliggjort?

Kjell Magne Bondevik. Photo Bjarte Sørensen. Licenses-by-sa-3.0. Bilde.

Det er i år 20 år siden Bondevik I-regjeringen utnevnte Verdikommisjonen. Førsteamanuensis Jill Loga ved Høgskolen på Vestlandet skrev i 2005 en doktorgrad om kommisjonen. I et innslag i NRKs Ekko-sending 8. januar blir hun spurt hvorfor så mange lo av Verdikommisjonen. Loga peker på flere forhold, som at den fikk en ganske pompøs lansering, midt i storhetstida til ironigenerasjonen

Les mer...