Rett til et selvstendig liv – Konferanse om CRPD

Sted: Oslo

Starter: 27. oktober 2022
Slutter: 28. oktober 2022

CRPD (konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) kommer til å bli del av Norsk lov, og til høsten kommer den sterkt forsinkede og etterlengtede stortingsmeldingen om utviklingshemmedes menneskerettigheter. Dette er godt nytt.

Når konvensjonen (CRPD) blir inkorporert i Norsk lov, får dette betydning for utforming av fag og politikk for mennesker med utviklingshemming, og tjenestene vi yter til denne målgruppen.

Konferansen i Oslo 27. og 28. oktober 2022 skal belyse aktuelle konsekvenser.

Les mer og registrer deg på Stiftelsen SOR

Lenke til arrangementet