Marit Pettersen

Marit Pettersen
Marit Pettersen*

Stilling: Høgskolelektor
Utdanning/ tittel: Vernepleier, Pedagogikk mellomfag
Kontor: 213
Adresse: Institutt for vernepleie og sosialt arbeid.
Haugeveien 28
Telefon: 55587854/47010293
Epost:

Marit Pettersen har mellomfag i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi fra 1985, deleksamen i helsefag hovedfag ved Universitetet i Bergen fra 1993 og med oppnådd status som høgskolelektor i 1994 gjennom fou-virksomhet. Marit har arbeidet i vernepleierutdanningen i Bergen siden 1989.

Forskningsinteresser:
  • Profesjonsforskning, profesjoners autonomi og samfunnsmandat
  • Danningsprosesser i studiet
  • Utvikling av yrkesidentitet i det senmoderne samfunn
Pågående prosjekter:
  • ”Studievalg: VERNEPLEIER. I studentens verden fra utdanning til yrke, gjennom meningssøken og identitetsarbeid”. En forløpsstudie som startet i 2000 og varer fram til 2010. Prosjektet er knyttet opp til StudData-undersøkelsen, administrert av Senter for Profesjonsstudier, HiO.
Tidligere prosjekter:
  • ”Hjemmebasert Omsorgspraksis – et middel til kunnskapsproduksjon i vernepleie” (1989-1992).
Utvalgte publikasjoner:

2007: Pettersen, Marit: Når tradisjon og ansvar blir tatt for gitt. Kronikk i Bergens Tidende, 05.05.07.

2006: Gundersen, A. & Pettersen, M.: «Hvor er egentlig vernepleiernes arbeidsfelt?» I: Embla nr. 8/2006

2006: Pettersen, Marit: ”Hva skal vi egentlig jobbe med?” Paper presentert på FO- kongressen Fremtidens vernepleiere – hva er vi og hvor er vi? Gardemoen, november 2006.

2005: Pettersen, Marit: ”Studievalg: Vernepleier”. Paper presentert ved      Vernepleiefaglig konferanse; Forskning og formidling i vernepleierutdanningen.      Gardemoen, september 2005.

2005: Pettersen, Marit: Personlig prosjekt eller samfunnsansvar? Vernepleier-      studenters yrkesvalg og identitetsarbeid utforsket gjennom narrativer. Foredrag      ved konferanse i Nordplus nettverk, Vänersborg, oktober 2005.

2005: Pettersen, Marit (2005): «Samfunnsansvar eller personlig prosjekt? Vernepleierstudenters yrkesvalg utforsket gjennom narrativer». Rapport nr 6/2005 i Høgskolen i Bergens Skriftserie. Bergen.

2004: Pettersen, Marit: ”Faglig identitet? Felles etikk – betyr det også felles      yrkesidentitet? Ny yrkesetikk – innebærer det også endret verdigrunnlag?” Embla nr 3, 2004.

1993: Pettersen, Marit: Å se sitt eget fagområde i lys av Kuhns teori om vitenskapelig utvikling. Essay i vitenskapsteori ved Helse Hovedfag. Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen.

1992: Garnes, H. B. & Pettersen, M: Hjemmebasert Omsorgspraksis – et middel til kunnskapsproduksjon  i vernepleie. Bergen Helse- og Sosialhøgskole, Bergen.

1985: Pettersen, Marit: Å hjelpe mennesker til et selvstendig liv – et spørsmål om  metodikk eller menneskesyn: Teoretisk perspektiv på pedagogisk praksis med      voksne mennesker med en lettere grad av psykisk utviklingshemning.     Mellomfagsoppgave i pedagogikk. Bergen: Norsk Lærerakademi.