Arild Vatn: Bærekraftig Økonomi. Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi

Publisert 2021

Arild Vatn (2021). Bærekraftig Økonomi. Innsikt fra økologisk og institusjonell økonomi. Fagbokforlaget.

Bærekraftig økonomi handler om hva som forårsaker en av vår tids største utfordringer – klima- og miljøkrisen – og tar opp hva vi kan gjøre for å skape en bærekraftig framtid. Boken tar utgangspunkt i økologisk og institusjonell økonomi. Den tilbyr begreper og forståelsesmåter som avviker fra tradisjonell økonomifaglig tenkning når vi skal løse bærekraftens utfordringer. To forhold er spesielt sentrale: For det første trengs modeller som vektlegger økonomien som integrert i naturens prosesser. For det andre trengs en utvidet forståelse av hva som motiverer handlingene våre når vi opptrer i ulike roller eller samfunnsfunksjoner. Mens teknologisk endring er viktig, påpeker boken at «det grønne skiftet» krever grunnleggende endringer også i de politiske og økonomiske systemene våre. Boken diskuterer hvordan disse kan se ut.