Sykepleierutdanningen i Bergen 100 år

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen er Norges eldste treårige sykepleierutdanning. I september feirer Institutt for sykepleie 100-årsjubileet med Jubileumskonferansen "100 år i tjeneste og utvikling". Les mer...

HiB vil sikre gjennomstrømningsraten på ingeniørutdanningen

NOKUT-rapporten som kom forrige uke, viser at bare 44 % av alle norske ingeniørstudenter fullfører utdanningen på normert tid. Høgskolen i Bergen jobber systematisk for å gjøre noe med dette, og har på få år økt fullføringsgraden på normert tid fra 40 til 53 prosent. Les mer...

Education at a Glance 2008

- Det er et tankekors at Norge er blant de landene der utdanning lønner seg minst, og samtidig er et av landene som har mest behov for kompetent arbeidskraft, sier Helga Hjetland om Education at a Glance 2008. Les mer...