Forside » Gjennomførte arrangement

Gjennomførte arrangement

19.11.2020 NORDPRO-konferansen 2020 blir digital: ‘Profesjoner i bevegelse i Norden’ Les mer..

19.11.2020 NORDPRO-konferansen 2020: Profesjoner i bevegelse i Norden Les mer..

17.11.2020 NEON-konferansen 2020: Tillitsbasert styring og ledelse i forandringenes tid Les mer..

23.09.2020 Etikkdagene 2020: Det grønne skiftet Les mer..

10.09.2020 Forskerkurs i profesjonsteori og kvalitative metoder Les mer..

25.06.2020 Learning Organization Conference Les mer..

10.06.2020 Doing, Showing and Saying— Knowing our ways about in the world Les mer..

07.05.2020 One day conference: Leading Higher Education As and For Public Good—How can teaching and learning contribute to a sustainable future? Les mer..

26.03.2020 Etikkdagene ved HVL 26.3 og 1.4: Det grønne skiftet - UTSATT Les mer..

11.03.2020 Bergen: Markedstenkning og markedsgjøring innen høyere utdanning Les mer..

06.02.2020 Third National SDG Conference Bergen: Action/InAction – Technologies and Partnerships Les mer..

05.02.2020 Day Zero: Ansvarlige profesjoner – Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål profesjonskunnskap? Les mer..

04.02.2020 Arbeidsseminar om etikk i utdanningen for økonomi og administrasjon Les mer..

09.12.2019 Nasjonal utdanningskonferanse: Høgskolereformen og NPM Les mer..

26.11.2019 Neon 2019: organisasjonsformer og variasjon i organisering Les mer..

21.11.2019 Lansering av Energiomstilling VEST Les mer..

21.10.2019 2019 Ocean Sustainability Bergen Conference Les mer..

27.09.2019 Økonomi og økokrise, sammenhenger og løsninger Les mer..

28.08.2019 Bergen 28.8 – Arild Underdal: Kan Parisavtalen oppfylles? Les mer..

21.05.2019 Bergen: Nils Brunsson to give the March Olsen Honorary Lecture 2019 Les mer..

06.02.2019 Day Zero: – Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene? Les mer..

06.12.2018 Årskonferanse Senter for Profesjonsstudier 2018:
Høyere utdanning, omstilling, integrering
Les mer..

20.11.2018 NEON 2018: innovasjon Les mer..

08.11.2018 Nordpro-konferansen 2018: Makt, teknologi og mennesker Les mer..

01.10.2018 Åsa Wikforss: Kunnskapen og dens fiendar Les mer..

11.09.2018 Grimen-forelesningen: Hans Joas – 'The Power of the Sacred' Les mer..

20.06.2018 Konferanse om kommunal økonomisk bærekraft Les mer..

12.06.2018 Åpent presentasjonsseminar om innovasjon, entreprenørskap Les mer..

23.05.2018 First annual March/Olsen honorary lecture, by W. Richard Scott Les mer..

19.04.2018 Conference: Methods in Applied Ethics Les mer..

08.02.2018 Knowledge for our common future - Norwegian Universities and the Sustainable Development Goals (SDGs) Les mer..

14.12.2017 Profesjonene i digitaliseringens tid - tar maskinene over? Les mer..

29.11.2017 SANORD 2017 Conference, Zimbabwe: Universities and Technology Transfer Les mer..

21.11.2017 NEONdagene 2017 i Bodø - nye frister! Les mer..

30.08.2017 Boklansering: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse Les mer..

06.07.2017 Call for papers: The Politics of Inclusion, CROP/UNESCO/MOST, Paris 6-7 July Les mer..

22.06.2017 Sosialt entreprenørskap i Norge: Muligheter og utfordringer Les mer..

12.06.2017 Bergen Summer Resarch School PhD course: Poverty, Climate Change and Sustainability Les mer..

08.06.2017 Forskerkonferanse: Informert samtykke, profesjon og etikk Les mer..

23.05.2017 Lansering av boka: The Struggle for Teacher Education Les mer..

09.02.2017 Infomøte om masterprogram i innovasjon / entreprenørskap / ledelse Les mer..

01.12.2016 SPS-konferansen 2016: Legitim Tvang? Les mer..

22.11.2016 NEON 2016 "I lys og skygge av veivisere i norsk organisasjonsforskning" Les mer..

28.10.2016 Åpent møte - forskningssamarbeid med omstridte aktører Les mer..

27.10.2016 Nordpro-konferansen: Profesjonene i kunnskaps- og forskningssamfunnet Les mer..

18.10.2016 Arbeidsmiljøkongressen 2016 Les mer..

13.10.2016 Årskonferanse Profesjonsetisk Nettverk Les mer..

21.09.2016 Grimen-forelesningen: Gunnar Skirbekk om 'Den argumenterande fornuft' Les mer..

08.09.2016 9th Interim Meeting ESA RN19 Sociology of Professions Les mer..

23.06.2016 Bergen: Disability and Global Health Les mer..

09.06.2016 Antikorrupsjonskonferansen 2016 Les mer..

01.06.2016 Debatt: Debatt om demokratiet på universitetet – ei tapt sak? Les mer..

13.04.2016 Etikkonferansen 2016 Les mer..

11.04.2016 HiB - Etikkdagene 2016: Teknologi, bærekraft og samfunnsansvar Les mer..

19.02.2016 Birthe Eriksen disputerer om arbeidstakeres rett til å varsle Les mer..

17.02.2016 Beredskapslogistikk – hva skjer når krisen inntreffer? Les mer..

14.01.2016 Bergen: informasjonsmøte om doktorgrad i offentlig sektor Les mer..

03.12.2015 SPS-konferansen 2015:
Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning
Les mer..

26.11.2015 NEON-dagene i Trondheim Les mer..

25.11.2015 PhD-dagen i Trondheim: 'Livet som stipendiat' Les mer..

19.10.2015 Internasjonal uke ved Høgskolen i Bergen Les mer..

09.06.2015 NESS2015: 'Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?' Les mer..

08.06.2015 Fins universitetet lenger? Les mer..

21.05.2015 Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources Project Les mer..

19.05.2015 Omsorgsteknologi-konferansen 2015 Les mer..

06.05.2015 Konferanse om funksjonshemminger: NNDR 13th Research Conference Les mer..

04.05.2015 Livsstil – et spørsmål om valg.
SOR-konferansen om utviklingshemming, Bergen
Les mer..

25.04.2015 Nynorskkonferanse, Høgskolen i Bergen Les mer..

15.04.2015 Strukturrasjonalisering i universitets- og høgskulesektoren - kva kan vi lære av Danmark? Les mer..

13.04.2015 Etikkdagene ved Høgskolen i Bergen Les mer..

09.04.2015 Verneplikten – fortsatt en del av samfunnskontrakten? Les mer..

19.03.2015 Fagseminar ved Haraldsplass diakonale høgskole: Vitenskap utenom tellekantene Les mer..

11.02.2015 Logistikkseminaret 2015: Konsekvensene av e-handel Les mer..

04.02.2015 ‘Etisk ledelse’ – seminar på BI, Oslo Les mer..

29.01.2015 Boklansering: From vocational to professional education Les mer..

04.12.2014 SPS-konferansen 2014 Les mer..

25.11.2014 NEON-dagene 25.-27. november i Stavanger Les mer..

22.11.2014 Verden i Bergen: Norsk sakprosafestival Les mer..

23.10.2014 NORDPRO-konferansen 23.-24.10.2014 Les mer..

19.09.2014 Bergen 19.9: Konferanse om skatteparadis og skjulte penger Les mer..

27.08.2014 Oslo, 27-9.8.14, EARLI SIG14: 'Transformations in Knowledge and Professional Learning' Les mer..

22.05.2014 Profesjonsetisk nettverks årlige konferanse 2014 Les mer..

20.05.2014 Bergen 20. mai: Omsorgsteknologikonferansen 2014 Les mer..

08.05.2014 Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen Les mer..

24.04.2014 Bergen 24.-25. april, Konferanse: Selvbestemmelse – til besvær? Les mer..

02.04.2014 Høgskolen i Bergen: Etikkdager 2-22 april Les mer..

05.12.2013 SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle? Les mer..

28.11.2013 NEON-dagene 2013 Les mer..

27.11.2013 PhD- dag NEON: Akademisk skriving og undervisning i organisasjonsfag Les mer..

30.10.2013 Tax Justice Network: 'Skulte eiere' Les mer..

14.10.2013 PhD-kurs ved Senter for profesjonsstudier høst 2013 Les mer..

25.09.2013 NTL-konferanse: Et kriminelt arbeidsliv? Les mer..

18.06.2013 Expo 2013 - seminar: masteroppgaver om entreprenørskap, innovasjon Les mer..

31.05.2013 Profesjonsroller og allmennmoral Les mer..

27.05.2013 Profesjon og etnisitet vår 2013 Les mer..

22.05.2013 Omsorgsteknologikonferansen 2013 Les mer..

15.05.2013 Lysøen Revisited—'15 years of Human Security' Les mer..

08.04.2013 Etikkdagene 8.–12.4. ved Høgskolen i Bergen Les mer..

07.01.2013 21. Nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap 2013 Les mer..

10.12.2012 PhD kurs: Profesjonsteori introduksjon Les mer..

06.12.2012 SPS-konferansen 2012: ’Det profesjonelle landskapet’ Les mer..

21.11.2012 Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjonar. NEON konferansen i Sogndal 2012 Les mer..

19.11.2012 PhD kurs: Kvalitative metoder med fokus på intervjuing Les mer..

25.10.2012 Nordisk konferanse i profesjonsforskning 2012 Les mer..

25.10.2012 Nordisk konferanse i profesjonsforskning 2012 Les mer..

12.10.2012 PhD kurs: Profesjonsteori introduksjon Les mer..

10.10.2012 Seminar Les mer..

10.09.2012 Kurs Les mer..

15.08.2012 PhD kurs: Kvalitative metoder med fokus på intervjuing Les mer..

04.06.2012 Nasjonal konferanse om profesjonsetikk 2012: Mellom rett og ansvar Les mer..

14.05.2012 PhD kurs: Qualifying for professional careers Les mer..

18.04.2012 Statsviterkonferansen 2012 Les mer..

22.03.2012 Etikkens plass i profesjonenes kunnskapsgrunnlag Les mer..

22.03.2012 Helix konferansen 2012 Les mer..

15.03.2012 Grimen-forelesningen: Tillit og mistillit i institusjonsbygging Les mer..

12.03.2012 SPS/HiOA forskerkurs: Vitenskapsteori Les mer..

08.03.2012 Nasjonal konferanse om internasjonalisering Les mer..

01.02.2012 Biblioteket som oase - endringsledelse, innovasjons- og kunnskapsledelse Les mer..

01.12.2011 SPS-konferansen 2012: Virker utdanning? Les mer..

29.11.2011 Vitenskapskonferansen: Forskningsuniversitetet og globale utfordringer Les mer..

28.11.2011 Forskerkurs: Sosiale mekanismer og kvantitative forskningsdesign Les mer..

18.11.2011 Forum for vitenskap og demokrati: Humanioras fremtid Les mer..

17.11.2011 Profesjon, Ledelse og Etikk Les mer..

17.11.2011 NEON konferansen 2011 Les mer..

14.11.2011 Profesjonsteori introduksjon Les mer..

05.11.2011 Etter 22.juli: Etikkens rolle i møte med hat, raseri og ekstreme handlinger Les mer..

20.10.2011 Flerdemokrati i Norge? Møtet mellom det nasjonale og lokale demokratiet i Norge. Les mer..

28.09.2011 Kunnskap, profession och expertis Les mer..

22.09.2011 Boklanseringseminar: Profesjon, kjønn og etnisitet Les mer..

09.09.2011 Forum for vitenskap og demokrati: Akademia i demokratiets tidsalder (1945-75) Les mer..

08.09.2011 Universitetets samfunnsoppgave for å verne om ytringsfriheten og demokratiet Les mer..

02.09.2011 Rangering, sammenlikning, verdsetting Les mer..

31.08.2011 Etableringsmøte Ingeniører Uten Grenser Les mer..

04.07.2011 European Group for Organizational Studies PhD Pre-Colloqium Workshop Les mer..

20.06.2011 Bergen Summer Research School on Global Development Challenges 2011: Norms, values, language and culture Les mer..

01.06.2011 Gjesteforelesning: The Social Ontology of Institutions Les mer..

30.05.2011 PROFESJONSETISK WORKSHOP 2011: Profesjonsetikk i et fenomenologisk perspektiv Les mer..

11.05.2011 Gjesteforelesning : Mellom tillit og kontroll i akademia Les mer..

10.05.2011 Registerforskning - Forenlig med forskningsetikken? Les mer..

09.05.2011 Ph.d.kurs i kvalitative metoder med fokus på intervjuing Les mer..

06.05.2011 Forum for vitenskap og demokrati: Juristenes rolle i politikk og forvaltning Les mer..

02.05.2011 Professions, expertise, and the knowledge society Les mer..

15.04.2011 MA: Innovation & Entrepreneurship Les mer..

13.04.2011 Flink? Ut? Stipenddagen 2011 Les mer..

11.04.2011 Internationalization of Higher Education: New Players, New Approaches Les mer..

29.03.2011 Unio-konferansen Europa 2020 Les mer..

18.03.2011 Etikkdagen II: Skatteparadis og ulovlig kapitalflukt Les mer..

15.03.2011 Etikk til frokost: Når premissene endres i forskningen Les mer..

14.03.2011 Ph.d.kurs i Vitenskapsteori Les mer..

09.03.2011 Etikkdagen I Les mer..

15.02.2011 Logistikkseminaret 2011: Logistikk etter finanskrisen. Hva lærte vi? Les mer..

04.02.2011 Faglig-pedagogisk dag 2011: Ny kunnskap - Bedre skole Les mer..

27.01.2011 FORUD: Cultural-historical perspectives on teacher education and development Les mer..

26.01.2011 FORUD: The Work of Teacher Education Les mer..

21.01.2011 Informasjonsmøte Ingeniører Uten Grenser (IUG) Les mer..

17.01.2011 UiB's internasjonale uke 2011 Les mer..

03.12.2010 SANORD 2010 symposium: Sustaining Higher Education through Southern African-Nordic Institutional Partnerships Les mer..

02.12.2010 SPS-konferansen 2010: Profesjon og transformasjon Les mer..

01.12.2010 CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv Les mer..

01.12.2010 Praktisk kunnskap - dannelse og utdannelse Les mer..

26.11.2010 Akademisk kapitalisme eller samfunnsuniversitet? Les mer..

25.11.2010 FORPRO workshop på NEON-konferansen 2010 Les mer..

25.11.2010 NFU Konferansen 2010: Rethinking crises - Vulnerability, Community and State in Development Research Les mer..

18.11.2010 EFA-forum om Early Childhood Care and Education (ECCE) Les mer..

15.11.2010 Ph.d.kurs: Profesjonsteori I - Introduksjon Les mer..

12.11.2010 Universitetet i Bergen's Global Development Lecture 2010 Les mer..

08.11.2010 Alle skal kunne bo trygt og godt - seminar om boligpolitikk Les mer..

21.10.2010 Fagkonferansen 2010: Fra ledelse til styring Les mer..

20.10.2010 Prosalong: Sakprosa i skolen Les mer..

20.10.2010 Arbeidsmiljøkongressen 2010 Les mer..

16.10.2010 Etikk til frokost Les mer..

08.10.2010 Forskningsrådets styring av Universitetet Les mer..

06.10.2010 Innovation Research and Development Conference Les mer..

27.09.2010 Ph.d.kurs i kvalitative metoder med fokus på intervjuing Les mer..

10.09.2010 Forum for Vitskap og Demokrati: Bør forskarar snakke med journalistar? Les mer..

22.06.2010 2010 EUROLOC Summer School in Local Government Studies of the European Consortium for Political Research (ECPR) Les mer..

16.06.2010 Fagseminar om Bybanen i Bergen Les mer..

14.06.2010 Vestlandskonferansen for organisasjons- og ledelsesfag Les mer..

10.06.2010 FORPRO sesjon på Profesjonsetisk workshop Les mer..

28.05.2010 Hva er faglig ledelse? Les mer..

24.05.2010 Regional Studies Association Annual International Conference 2010 Les mer..

27.04.2010 Forskerkurs om utbrenthet Les mer..

22.04.2010 Frokostseminar: Etiske utfordringer i utviklingsforskning Les mer..

07.04.2010 Gjesteforelesning: Tillit som senka guard? Les mer..

17.03.2010 Gjesteforelesning: Bedrifters samfunnsansvar - Globale utfordringer Les mer..

15.03.2010 Forskerkurs: Vitenskapsteori og profesjonsetikk Les mer..

12.03.2010 Gjesteforelesning: HMS og ledelse Les mer..

12.03.2010 Gjesteforelesning: Norske arbeidslivsrelasjoner – Tradisjoner og utfordringer Les mer..

01.02.2010 Profesjonsteori II: Profesjonell samhandling Les mer..

25.01.2010 Profesjonsteori II: Profesjon og samfunn Les mer..

18.01.2010 Profesjonsteori II: Profesjonskvalifisering og profesjonell utvikling Les mer..

16.12.2009 Forskermøte avlyst Les mer..

03.12.2009 Profesjonskompetanse – allmenndanning og yrkesdanning Les mer..

25.11.2009 AHS-seminar: Tillit og profesjoner. En kritikk av Harald Grimen Les mer..

24.11.2009 Konferanse om universell utforming og individuell tilpassing i vidaregåande opplæring og ved overgang skole – arbeidsliv Les mer..

23.11.2009 NFU konferansen 2009 - The new global setting: development challenges and alternatives Les mer..

23.11.2009 Vannforskning 2009: Vann - en knapp ressurs Les mer..

18.11.2009 Profesjonsteori - Ny relevans i relasjonen mellom politikk og ekspertise? Les mer..

18.11.2009 NEON-dagene 2009 Les mer..

13.11.2009 Etiske regler viktig, men aldri tilstrekkelig for klok yrkesutøvelse Les mer..

13.11.2009 Gjesteforelesning: Etikk og samfunnsansvar Les mer..

12.11.2009 Contributing to a better future? The role of Norway based Latin America research Les mer..

11.11.2009 Bridges of Knowledge 2009 Les mer..

09.11.2009 Profesjonsteori I: Introduksjon Les mer..

03.11.2009 Dagsseminar om kjønn og profesjon Les mer..

28.10.2009 Forskermøte: Frafall i VGS som samfunnsproblem Les mer..

23.10.2009 Møteplass 2009 Les mer..

23.10.2009 Forum for vitenskap og demokrati: Dieter Plehwe om neoliberalismen og MPS Les mer..

21.10.2009 Forskermøte: Er det plass for vernepleiere i den nye skolen? Les mer..

14.10.2009 AHS-seminar: Forskyvninger i velferdsstatens maktgrunnlag. Les mer..

07.10.2009 Forskermøte Les mer..

30.09.2009 Høgskolenes samfunnsmandat: Kunnskap og geografi - Er næringsklyngenes tid forbi? Les mer..

16.09.2009 Forskermøte: Etikk ved HiB Les mer..

02.09.2009 Forskermøte: Drop out i videregående skole. - Hvilken betydning har ungdomskulturen? Les mer..

27.08.2009 How to Write a Competitive Proposal for EU Framework 7 Les mer..

19.08.2009 Oppstartmøte FORPRO høst 2009 Les mer..

06.07.2009 European Summer School 2009 Les mer..

22.06.2009 18th EAN Annual Conference Les mer..

19.06.2009 Virkninger og lærdommer av finanskrisen Les mer..

16.06.2009 Seminar: Ledelse i teknologibedrifter og andre virksomheter Les mer..

15.06.2009 Nasjonal workshop i profesjonsetikk Les mer..

11.06.2009 Bridges of Knowledge - Thematic Seminar Les mer..

08.06.2009 "Sensibilitet og kunnskap", forskerkurs i helsefagenes filosofi og vitenskapsteori Les mer..

03.06.2009 Forskningspolitisk konferanse: "Mot en ny global orden?" Les mer..

29.05.2009 Sixth EUREDOCS conference Les mer..

15.05.2009 Disputas, Tom Arne Trippestad Les mer..

10.05.2009 Conference: World Social Science Forum Les mer..

05.05.2009 NOKUT konferansen 2009 Les mer..

29.04.2009 Forskarseminar Les mer..

29.04.2009 Norwegian Centre for Child Research Conference in 2009 - Call for papers Les mer..

23.04.2009 Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen Les mer..

26.03.2009 Forskningskonferanse om Profesjonsetikk Les mer..

18.03.2009 Forskningsseminar Les mer..

18.03.2009 Forskarseminar Les mer..

24.02.2009 Frokostseminar om Etikk Les mer..

18.02.2009 Oppstartsmøte vårsemesteret 2009 Les mer..

26.01.2009 Ph.D kurs: Profesjonsteori II: Profesjonell samhandling Les mer..

19.01.2009 Ph.D kurs: Profesjonsteori II: Profesjon og samfunn Les mer..

10.12.2008 Seminar: Moderne profesjonsteoretiske perspektiv Les mer..

04.12.2008 3rd Nordic Workshop on Health Management and Organization Les mer..

04.12.2008 SPS-konferansen 2008 Les mer..

03.12.2008 Phd-kurs i samtale/diskursanalyse Les mer..

03.12.2008 Første nasjonale fagkonferanse i etikk Les mer..

25.11.2008 NEON-dagene 2008 i Tromsø 25.-27. november 2008 Les mer..

24.11.2008 Ph.D kurs: Profesjonsteori I: Introduksjon Les mer..

21.11.2008 Conference: Scancor's 20th anniversary Les mer..

05.11.2008 Seminar med Anders Molander, SPS Les mer..

29.10.2008 Etikkdagen: Etikk er viktig men det passer ikke nå... Les mer..

29.10.2008 Forskingsseminar Les mer..

27.10.2008 Ph.D kurs: Vitenskapsteori og profesjonsetikk Les mer..

22.10.2008 Konferanse: Allmennlæreren Les mer..

17.10.2008 Fattigdom blant barn: Analyser og tiltak Les mer..

15.10.2008 Forskingsseminar Les mer..

15.10.2008 Arbeidsmiljøkongressen 2008 Les mer..

08.10.2008 Konferanse: Fagdidaktikk og lærerutdanning Les mer..

06.10.2008 Ph.D kurs: Professional learning in the knowledge society Les mer..

02.10.2008 Ph.D kurs i SPSS Les mer..

01.10.2008 Forskingsseminar Les mer..

29.09.2008 Jubeleumsseminar - Sykepleieutdanningen 100 år Les mer..

25.09.2008 Rett til å være eit heilt menneske Les mer..

17.09.2008 Forskingsseminar: Kva er eit profesjons-universitet? Les mer..

12.09.2008 5th Interim Conference of the International Sociological Association Les mer..

25.08.2008 Seminar om lærerarbeid og lærerutdanning Les mer..

20.08.2008 Åpent møte i Forpro: Diskusjon om profesjonsforskning Les mer..

15.08.2008 Lecture at BSRS: The Poverty of Knowledge: Research-Based Education for Global Development Challenges Les mer..

14.08.2008 Lecture at BSRS: What is Fair Trade? Les mer..

10.08.2008 Lecture at BSRS: Poverty and Human Rights Les mer..

09.08.2008 Lecture at BSRS: Brainstorming the Ideal World Bank Development Report on Global Poverty Les mer..

08.08.2008 Lecture at BSRS: Thomas Pogge, Yale University - Global Justice and Global Development Challenges Les mer..

07.08.2008 PHD course: Professions and Societal Development Les mer..

17.06.2008 Seminar: Nettmakt Les mer..

09.06.2008 Nasjonal workshop i profesjonsetikk Les mer..

21.05.2008 Fattigdom blant barn: Analyser og tiltak - AVLYST PGA. FLYSTREIK! Les mer..

20.05.2008 Seminar: Fattigdomsproduksjon Les mer..

19.05.2008 Seminar: Education for All and Inclusion Les mer..

29.04.2008 Norwegian Centre for Child Research Conference in 2009 - Call for papers Les mer..

16.04.2008 Evaluering som læring. Les mer..