Evalueringsfeber og evidensjakt?

Sted: Bergen, Universitetsmuseet (inngang gjennom Christie Café)

Tid: 05. mai 2022 kl 08:30–10:00

Den faglige kollegialitet er blitt erstattet av evalueringer og individualisert konkurranse. Ny-positivistiske ideer om «evidens» har ført til mer politisk styring. Dette er påstander som kommer frem i boka (2022) «Evalueringsfeber og Evidensjagt». Forfatteren, filosof Steen Nepper Larsen, vil på frokostseminaret argumentere for at vi nå må reise et forsvar for fagligheten.

Steen Nepper Larsen er lektor i utdanningsvitenskap ved Danmarks Pedagogiske Universitet og er en kjent stemme i den danske kunnskapspolitiske debatten.

Lenke til arrangementet