Forside » Aktuelt » Vil satse 2 milliarder på eliteforskere

Vil satse 2 milliarder på eliteforskere

Utvalget mener større pott til fri forskning, direkte premiering av de flinkeste forskerne og større konkurranse om ressursene vil heve kvaliteten på norsk forskning.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo mener at utvalget har fått et vanskelig mandat. Når man ser på resultater i form av publiseringspoeng og siteringer, sier det mest om forskersamfunnets bruk av forskningen, det gir ikke et større bilde av samfunnets nytte av forskningen.

Det foreligger ikke nok data i dag til å kunne gjøre det. Derfor har utvalget også foreslått et eget forskningsprogram for å se på forskningens samfunnseffekt.

Lenke: (fjernet fra nettstedet)
Kjelde: Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.