Forside » Utdanning

Utdanning

Oversikt over norske profesjonsutdanninger nedenfor er sortert alfabetisk etter studium. Følg linken for å se hvilke høgskoler og universitet som tilbyr den aktuelle profesjonsutdanningen.

ABCDEFGHIJKLM – N – OP – Q – RSTUV – W

Almennlærerutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler:

NLA Høgskolen
Rudolf Steinerhøyskolen

Universiteter:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Nord universitet
OsloMet – storbyuniversitetet
Universitetet i Sørøst-Norge

Arkitektur

Private høgskoler:

Bergen Arkitekthøgskole

Universiteter:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Vitenskapelige høgskoler:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Audiografutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Barneverpedagogutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold

Universiteter:

Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger

Bibliotekarutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Oslo og Akershus

Bioingeniørutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund

Universiteter:

Universitetet i Agder

Til toppen av siden  

Designutdanning

Kunsthøgskoler

Kunsthøgskolen i Bergen
Høgskolen i Oslo og Akershus

Dyrepleie

Vitenskaplige høgskoler

Norges veterinærhøgskole

Døvetolkutdanning

Statlige høgskoler:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Ergoterapeututdanning

Ernæring

Statlige høgskoler

Høgskolen i Hedmark

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder

Faglærerutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Nordalnd
Universitetet i Stavanger

Farmasi

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø

Fiskerifag

Universiteteter

Universitetet i Tromsø

Fysioterapiutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Tromsø

Førskolelærerutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler:

Dronning Mauds Minne
NLA Høgskolen
Rudolf Steinerhøyskolen

Universiteter:

Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger

Til toppen av siden  

Helsefag

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund

Private høgskoler

Diakonhjemmet Høgskole
Betanien diakonale høgskole
Haraldsplass diakonale høgskole
Høyskolen Diakonova
Lovisenberg diakonale høgskole

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordalnd
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Historisk-filosofiske fag

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler

Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning
Fjellhaug Misjonshøgskole
Mediehøgskolen
Misjonshøgskolen, Stavanger
NLA Høgskolen

Universiteter:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Vitenskapelige høgskoler:

Norges Handelshøyskole

Idrettsutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Tromsø

Universiteter

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder

Vitenskapelige høgskoler

Norges idrettshøgskole

Industridesign

Vitenskapelige høgskoler:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ingeniørutdanning

Høgskoler:

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund

Private høgskoler
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
Universiteter:

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder

Til toppen av siden  

Journalistutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Volda
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler

Mediehøgskolen

Universiteter

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Nordland

Jurist

Statlige høgskoler

Høgskolen i Sørøst-Norge

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø

Kunstfagutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Tromsø

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Landbruksutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Hedmark

Private høgskoler

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar

Maritim utdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund

Matematisk-naturvitenskaplig utdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler

NLA Høgskolen
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Universiteter:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Medisin

Statlige høgskoler

Høgskolen i Lillehammer

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Til toppen av siden  

Odontologi

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø

Ortopediingeniørutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Oslo og Akershus

Pedagogiske fag

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler

Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning
NLA Høgskolen
Rudolf Steinerhøyskolen

Universiteter

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Praktisk-pedagogiske fag

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Vitenskapelige høgskoler

Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole

Kunsthøgskoler

Kunsthøgskolen i Oslo

Psykologi

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Til toppen av siden  

Radiografutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Tromsø

Reseptarutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus

Samfunnsvitenskap

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Sàmi allaskuvla/Samisk høgskole

Private høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning
Mediehøgskolen
NLA Høgskolen

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Vitenskapelige høgskoler:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet

Kunsthøgskoler:

Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo

Scenekunst

Statlige høgskoler

Høgskolen i Østfold

Private høgskoler

Balletthøgskolen

Kunsthøgskoler

Kunsthøgskolen i Oslo

Til toppen av siden  

Sivilingeniørutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund

Universiteter

Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder

Siviløkonomutdanning

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland

Vitenskapelige høgskoler

Norges Handelshøyskole

Sosionomutdanning

Stalige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold

Private høgskoler

Diakonhjemmet Høgskole

Universiteter

Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland

Sykepleierutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund

Private høgskoler

Diakonhjemmet Høgskole
Betanien diakonale høgskole
Haraldsplass diakonale høgskole
Høyskolen Diakonova
Lovisenberg diakonale høgskole

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger

Tannpleieutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Tromsø

Universiteter

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Tannteknikkerutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Oslo

Teknologi

Statlige høgskoler

Høgskolen i Narvik

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Teologi

Private høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Det teologiske menighetsfakultet
Fjellhaug Misjonshøgskole
NLA Høgskolen
Misjonshøgskolen, Stavanger

Universiteter

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Til toppen av siden  

Utvikling og miljø

Universiteter

Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole

Utøvende kunstutdanning

Universiteter

Universitetet i Agder

Kunsthøgskoler

Kunsthøgskolen i Bergen

Utøvende musikkutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Tromsø
Høgskolen Stord/Haugesund

Private høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole
Barratt Due musikkinstitutt
NLA Høgskolen

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Stavanger

Vitenskapelige høgskoler

Norges musikkhøgskole

Vernepleier

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold

Private høgskoler

Diakonhjemmet Høgskole

Universiteter

Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland

Veterinærutdanning

Vitenskaplige høgskoler

Norges veterinærhøgskole

Visuell kunst

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen

Kunsthøgskoler:

Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo

Universiteter

Universitetet i Nordland

Yrkesfaglærerutdanning

Statlige høgskoler

Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Agder

Til toppen av siden  

Sist oppdatert: