Utanningsforbundet med spesialutgave: Trygge og helsefremmende arbeidsplasser

Forbundsnytt - trygge arbeidsplasser
Forbundsnytt - trygge arbeidsplasser*
Hva kan du og dine kolleger si og mene i det offentlige rom? Hvordan håndterer du vold mot deg og dine kolleger, og hvorfor skjer dette? Hvordan skal kontorplassen til ansatte i skoler og barnehager være? Hva gjør du hvis ditt arbeidssted har for dårlig inneklima  eller er for støyfullt? Hvordan melder du avvik, hva gjør du hvis en av dine kolleger beskyldes for krenking av en elev og hva vil det si at arbeidsplassen din skal være «trygg og helsefremmende»?

En spesialutgave av Utdanningsforbundet sitt Forbundsnytt gir svar på dette og mer. Utgaven skal gi tillitsvalgte og ledere tips, råd og andres erfaringer på dette området. Siden dette er saker som angår veldig mange, uansett om du jobber i barnehage, i skole, på høyskole/universitet eller i FAS, så har vi i dette tilfellet valgt å gjøre nummeret åpent og allment tilgjengelig, slik at alle kan få glede og dra nytte av det.

Les mer og last ned hele utgaven fra Utdanningsforbundet