Forside » Aktuelt » Unik forsking på profesjonsetikk

Unik forsking på profesjonsetikk

Forum for profesjonsstudier og profesjonsdialog (Forpro) har publisert ei oversikt over norske profesjonar sine eigne retningslinjer for etikk og yrkesetikk. Samlinga er ein freistnad på å lage ei systematisk oversikt over yrkesetikk slik dette blir presentert gjennom profesjonsorganisasjonane fortel Tom Skauge, fagleg leiar i Forpro. Dei ulike profesjonane sine eigne organisasjonar, fagforeiningane, spelar ei viktig rolle i utforming og formidling av yrkesetiske retningslinjer for arbeidstakarar i alle profesjonar. Dette har det vore svært lite fokus på i norsk arbeidslivsforsking påpeikar Skauge.

Lite fokus på profesjonsetikk
Utarbeiding av oversikten over etikk i fagforeiningane er eit ledd i eit forskingsprosjekt om etikk i arbeidslivet, som er sett i gang av Forpro. Prosjektet har som mål å kartlegge implikasjonane av å problematisere etikk i arbeidslivet og også kva rolle profesjonsutdanningane har i å sette fokus på yrkesetikk. Prosjektet er tverrfagleg, og tilsette ved fleire avdelingar deltar. Prosjektet involverar også studentar ved studieemnet Organisering, styring og ledelse i prosjekt ved Institutt for økonomisk-administrative fag, som har hatt etikk i arbeidslivet som ein del av prosjektarbeidet denne hausten.

Samla for første gong
– Av det eg veit er dette første freistnad på å samle og samanlikne retningslinjer for yrkesetikk på tvers av profesjonar i Noreg, seier Skauge. Vi håpar at dette kan rette lys mot profesjonsorganisasjonanes viktige rolle i formidling av etiske og moralske dilemma til arbeidstakarar i Noreg.

Materialet blei for første gong presentert for publikum under Etikkdagene 2008, ved Høgskolen i Bergen.

Du kan lese heile samlinga her.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.