Forside » Publikasjoner » Bøker » Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press

Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press

Dette er en bok om fag- og yrkesopplæringen i Norge. Hva er de viktigste kjennetegnene ved den norske fagopplæringsmodellen, og hvordan har denne modellen utviklet seg over tid? Hvordan håndtere de utfordringer som yrkesfagene står overfor?
Det er stor interesse for yrkesfagenes plass i utdanningssystem og arbeidsliv, og det er et stort og økende behov for fagarbeidere i norsk arbeidsmarked. Samtidig kan sviktende rekruttering, høyt frafall og yrkesfagenes lave status blant ungdom kan føre til at arbeidsgivere velger andre rekrutterings- og arbeidskraftstrategier enn å satse på fagopplæringen og lærlingordningen og heller satser på arbeidsinnvandring.
Forfatterne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder er forskere ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning.

Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Universitetsforlaget

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.