Forside » Publikasjoner » Bøker » Tobba Therkildsen Sudmann: Aktivitet og fellesskap for eldre

Tobba Therkildsen Sudmann: Aktivitet og fellesskap for eldre

Tobba Sudmann: Aktivitet og fellesskap for eldre, forside, bilde.Sudmann, Tobba Therkildsen: Aktivitet og fellesskap for eldre. Oppsummering av kunnskap og forskningsresultater som del av kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Deloppdrag 2 fra Helse-og omsorgsdepartementet.

Fra sammendraget:

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, og er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig. Vi vet at mange eldre er ensomme og isolerte, og at dette har negativ påvirkning på helse og funksjon. Rapporten tar utgangspunkt i at kroppslig og kognitiv aktivitet utover hvilenivå er en forutsetning for kommunikasjon og samhandling, enten hensikten er å begrense funksjonstap, vedlikeholde eller forbedre funksjon, sosialt samvær eller kulturelle opplevelser. Sosiale og kulturelle aktiviteter har klart en egenverdi. Eksemplene som trekkes fram i rapporten viser også at helse, funksjon og deltakelse er tett sammenvevet og gjensidig avhengig, og at sosiale og kulturelle aktiviteter indirekte også er fysiske aktiviteter. Indirekte eller tilrettelagte aktiviteter gir positiv e ekt på ernæring, søvn, psykisk helse, og deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter og fellesskap. Som ICF modellen viser har omgivelsene betydning som hemmende eller fremmende for aktivitet, deltakelse og fellesskap.

Verdens helseorganisasjons rammeverk ICF, International Classi cation of Functioning, Disability and Health (Verdens helseorganisasjon, 2004), beskriver helse som resultat av kroppslige forutsetninger, kroppslig funksjon, aktivitet, sosial deltakelse og omgivelsenes betydning og påvirkning. Foreliggende rapport bygger på denne forståelsen av helse når betingelsene for aktivitet og fellesskap for eldre oppsummeres.

November 2017

ISBN 978-82-8340-078-6
Utgiver: Senter for omsorgsforskning

Last ned full pdf

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.