Forside » Aktuelt » Tilstanden etter alle fusjonene

Tilstanden etter alle fusjonene

Peter Arbo, UiT– Mens regelen før var at vi stoler på alle og kontrollerer ingenting, er regelen nå at vi stoler ikke på noen og vil kontrollere alt. Den organiserte mistilliten er en snikende gift, også i forbindelse med fusjonene. Det er derfor et stort behov for administrative forenklinger, sa professor Peter Arbo ved UiT Norges arktiske universitet i et innlegg under presentasjonen av årets Tilstandsrapport i høyere utdanning 9. mai. Her pekte han på en rekke forhold som gjerne oppstår under og etter fusjoner.

Etter den siste runden med fusjoner i universitets- og høgskolesektoren er gjennomført, mener professor Peter Arbo at det er viktig med virkelig integrering av fagmiljøer på tvers av institusjoner og store avstander. Derfor er han skeptisk til at Høgskolen i Narvik fortsetter som eget fakultet.

Arbo pekte på de store avstandene som en stor utfordring spesielt for det fusjonerte Universitetet i Tromsø. – Er det noen som virkelig har tjent på fusjonene i nord, er det flyselskapene og reisebyråene, sa han. Likevel mente han dette er nødvendig: – Men reising er avgjørende for at de ansatte skal bli kjent med hverandre, opparbeide tillit og kunne se nye muligheter.

Det er ifølge Arbo svært viktig å skape arenaer for samhandling i denne fasen. – Reorganiseringer er ikke nok. Dette må suppleres med nye samhandlingsarenaer, revisjon av studier, kvalifiseringsprogram og endringer i budsjettfordelingsmodeller, slik at det gis incentiver til samarbeid. I tillegg må alle fagmiljøene ha nødvendige støttetjenester.

Les hele innlegget på Khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.