Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Thomas Dahl mfl (ekspertgruppe): Om lærerrollen

Thomas Dahl mfl (ekspertgruppe): Om lærerrollen

Ekspertgruppa om lærerrollen: Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.

I juli 2015 satte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspergruppe for å se på lærerrollen. Ekspertgruppa har sett på lærerrollens utvikling og hva som kjennetegner den i dag. Til grunn for arbeidet ligger analyser av eksisterende forskning, av forskjellige typer datasett og av utredninger og politiske styringsdokumenter. Gruppa har også gjennomført en egen studie av lærerrollen der lærere og skoleledere er intervjuet om rollen.

Arbeidet munner ut i flere anbefalinger som kan bidra til utvikling av lærerrollen og til en profesjonalisering av lærere i framtiden. Rapporten kan lastes ned her, eller kjøpes som bok fra Fagbokforlaget.

Feilretting: En av figurene i boka ble dessverre feil. Riktig figur 13 i kapittel fem kan lastes ned her.

Om lærerrollen.pdf 2,07 MB

FIGUR13_KAP5_Korrekt figur.pdf 58,53 kB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.