Forside » Aktuelt » Tekna stille seg bak FNs bærekraftsmål

Tekna stille seg bak FNs bærekraftsmål

Tekna logoI en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

“De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen.”

Det heter videre at behovene dagens generasjon har må dekkes uten at det går ut over mulighetene for framtidige generasjoner, og at Tekna vil arbeid for å sikre en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig framtid. I teksten beskrives organisasjonens nøkkeloppgaver slik:

“Tekna som organisasjon anerkjenner og vil arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi skal være en pådriver for en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom:

  • å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljø- og klimautfordringene
  • å engasjere medlemmene og synliggjøre deres leveranse til bærekraftsmålene
  • å fasilitere kompetanseheving, tverrfaglige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører
  • internasjonal påvirkning og kunnskapsutveksling.”

Les hele resolusjonen på Tekna.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.