Norsk sosiologisk tidsskrift med temanummer: Velferdsstatens normative grunnlag

Nanna Kildal. Bilde fra uni.no

Nanna Kildal. Bilde fra uni.no

Norsk sosiologisk tidsskrift nr 1/2018 er publisert på nettet, som både Open access og som pdf. Tema for denne utgaven er Velferdsstatens normative grunnlag. Utgaven består av forskningsbidragene og kommentarene fra seminaret Velferdsforum vws Universitetet i Bergen i april 2016, da koordinator for Velferdsforum gjennom 15 år, Nanna Kildal, fylte 70 år.