Gjallerhorn: temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning

Gjallerhorn nr 19 forside

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning. Innledningsartikkelen fra redaksjonen fokuserer på motsetningen mellom den uttalte politikken fra både myndigheter og profesjonsskoleledelser i Danmark om at profesjonsutdanningene skal få sterkere tilknytning til praksis, samtidig som den sentrale styringen med utdanningene blir strammere og mulighetene for egenutvikling av profesjonell viten på skolene blir dårligere. Les mer...

Temanummer om NAV-evalueringen i Nordiske organisasjonsstudier

Konferansen "Fem år med Nav" ble holdt oktober 2011 i samarbeid mellom Norges forskningsråd og Uni Rokkansenteret, Bergen. Et gjennomgående tema for artiklene er ulike former for samordning, og den integrerte forvaltningsmodellen blir belyst fra forskjellige sider. Flere interessante funn i relasjon til NAV-reformen fremkommer gjennom artiklene. Les mer...

Etikk i praksis: Profesjonsetiske utfordringer

Profesjonsetiske utfordringer er et gjennomgangstema i de fleste av artiklene i dette nummeret. "Det er en påminnelse om at en aldri blir ferdig med etiske problemstillinger innenfor et fagfelt, siden fagfeltene og profesjonelle oppgaver samt forventninger til profesjonen forandres hele tiden", skriver redaktørene. Les mer...