Etikk i praksis nr 2 – 2016

Nytt nummer av tidsskriftet Etikk i Praksis er ute. Hovedfokus er teoretisk kontra praktisk tilnærming til global rettferdighet (global justice). Melina Duarte og Tor Ivar Hanstad skriver i lederartikkelen:

Les mer...

Spesialnummer i Policy Futures in Education

Policy Futures in Education, col2-3-cover

Policy Futures in Education har nylig gitt ut spesialnummeret “The Glocal Teacher” med artikler av forskere på Senter for utdanningsforskning (SUF) og East China Normal University (ECNU). Professor Tom Are Trippestad (SUF) og professor Zhongjing Huang har vært gjesteredaktører for Les mer…

Professions and Professionalism nr 3 2015

Professions and Professionalism har kommet med nytt nummer, Vol 5, No 3 (2015): Learning in Technology-Enhanced Medical Simulation: Locations and Knowings Song-ee Ahn, Sanna Rimpiläinen, Annette Theodorsson, Tara Fenwick, Madeleine Abrandt Dahlgren Balancing Costs and Patients’ Health: Dental Students’ Perception Les mer…

Etikk i praksis nr 2-2015 om profesjonsetikk

Etikk i praksis 2-2015, forsidebilde

Fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i det nye åpne nummeret av tidsskriftet Etikk i praksis. Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre Les mer…

Tidsskriftet Vardøger med tema klima og energi

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins Les mer…