Spesialnummer i Policy Futures in Education

Policy Futures in Education, col2-3-cover

Policy Futures in Education, col2-3-cover

Policy Futures in Education har nylig gitt ut spesialnummeret «The Glocal Teacher» med artikler av forskere på Senter for utdanningsforskning (SUF) og East China Normal University (ECNU). Professor Tom Are Trippestad (SUF) og professor Zhongjing Huang har vært gjesteredaktører for

Professions and Professionalism nr 3 2015

Professions and Professionalism har kommet med nytt nummer, Vol 5, No 3 (2015): Learning in Technology-Enhanced Medical Simulation: Locations and Knowings Song-ee Ahn, Sanna Rimpiläinen, Annette Theodorsson, Tara Fenwick, Madeleine Abrandt Dahlgren Balancing Costs and Patients’ Health: Dental Students’ Perception

Gjallerhorn: temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning

Gjallerhorn nr 19 forside

Gjallerhorn nr 19

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning.

Innledningsartikkelen fra redaksjonen fokuserer på motsetningen mellom den uttalte politikken fra både myndigheter og profesjonsskoleledelser i Danmark om at profesjonsutdanningene skal få sterkere tilknytning til praksis, samtidig som den sentrale styringen med utdanningene blir strammere og mulighetene for egenutvikling av profesjonell viten på skolene blir dårligere.