Forside » Aktuelt » Spesialnummer i Policy Futures in Education

Spesialnummer i Policy Futures in Education

Policy Futures in Education, col2-3-coverPolicy Futures in Education har nylig gitt ut spesialnummeret “The Glocal Teacher” med artikler av forskere på Senter for utdanningsforskning (SUF) og East China Normal University (ECNU).

Professor Tom Are Trippestad (SUF) og professor Zhongjing Huang har vært gjesteredaktører for spesialnummeret. Forskerne som har bidratt med artikler til spesialnummeret, er tilknyttet forskergruppen The Glocal Teacher.

Samarbeid gir resultater
– Spesialnummeret er et innovativt og originalt resultat av internasjonale konferanser, dialog og seminarer holdt i Bergen og Shanghai over flere år, sier Trippestad.

Samarbeidet med Kina startet med drama i lærerutdanningen for 15 år siden. Det er siden utviklet til å gjelde utveksling av masterstudenter, til forskning, studentutveksling og samarbeid om PhD innenfor barnehagefeltet og barnehagelærerutdanning. Samarbeidet har også etter hvert utviklet seg til forskning på lærerprofesjon og utdanningsreformer.

Trippestad understreker at Kinasamarbeidet har vært preget av å bygge samarbeidet bit for bit i tillitsfull dialog mellom fagpersoner og dette har gitt resultater.

Ny lærerrolle
Prosjektet “The Glocal Researcher and Teacher” har utviklet konsepter og perspektiver for å forstå nye premisser for undervisning på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

– Vi tar tak i noen av utfordringene med å være lærer i en global tid og belyser dette fra flere ulike perspektiver, sier Trippestad.Han viser til at lærerprofesjonen og skolen har vært tett forbundet med og legitimert av nasjonalstatens politiske, kulturelle og økonomiske interesser.

– Globaliseringen utfordrer politisk styring, lærerprofesjonen, lovverket, nasjonale mål, læreplaner, innhold og læremetoder. Globalisering i en rekke formater gir også nye og rike muligheter. Dette er hovedtemaet i dette spesialnummeret av Policy Futures in Education, avslutter Trippestad.

Lenke til de ulike artiklene finnes på Sage journals

Tom Are Trippestad and Zhongjing Huang
The Glocal Teacher: Multiple perspectives, national and international contexts (Ligger åpent tilgjengelig i fulltekst – pdf)

Tom Are Trippestad
The Glocal Teacher: The paradox agency of teaching in a glocalised world

Zhongjing Huang,Ting Wang and Xiaojun Li
The political dynamics of educational changes in China

Elin Eriksen Ødegaard
‘Glocality’ in play: Efforts and dilemmas in changing the model of the teacher for the Norwegian national framework for kindergartens

Tobias Werler
Commodification of teacher professionalism

Åsta Birkeland
Cross cultural comparative education – fortifying preconceptions or transformation of knowledge?

Shengnan Liu and Daming Feng
Boundary activities of middle school teacher teams in a global era: Empirical evidence from China

Gerd Grimsæth and Bjørg Oddrun Hallås
Lesson study model: The challenge of transforming a global idea into local practice

Yeh Hsueh, Jun Hao and Hui Zhang
The needs and difficulties in socializing the young in contemporary China: Early childhood education experts’

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.