Forside » Aktuelt » Skepsis mot høgskolereform i Forsvaret – mer teori og kortere utdanning?

Skepsis mot høgskolereform i Forsvaret – mer teori og kortere utdanning?

Sjøkrigsskolen-cc-by-3-0. Foto: David40226543Krigsskolene skal fortsatt ligge der de er, men Forsvaret har en målsetting om å spare nesten 50 prosent på krigsskolene. Forrige uke ble krigsskolene underlagt Forsvarets høgskole, etter at de tidligere har sortert direkte under forsvarsgreinene.

Fusjoner ligger i lufta også for forsvarets høgskoler. Men med hvem? Sjøkrigsskolen ligger i Bergen for å nyte godt av kort avstand til Sjøforsvarets hovedbase på Håkonsvern. Dekan ved sjøkrigsskolen Roar Espevik mener at Sjøkrigsskolen har mye felles med utdanningsinstitusjonene på Vestlandet. Han viser til utstrakt samarbeid med Universitetet i Bergen både om forskningsprosjekter og utlån av forelesere. Det oppsto felles forståelse mellom institusjonene om at Sjøkrigsskolen kunne gå inn i Universitetet som et fakultet, men denne planen ble ikke godtatt av forsvarsledelsen.

Sentralisering i Oslo?

Mange ser for seg at samordningen under Forsvarets høgskole bare er første skritt mot en samlokalisering av alle krigsskolene i Oslo. I Bergen er marinefolkene bekymret for at utdanningen ikke vil en kvalitet Forsvaret har bruk for. Ved kutt fra dagens 4,5 år til en treårig bachelorgrad, ser mange for seg at førsteåret blir reint teoretisk.

Kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for Sjøkrigsskolen, er skeptisk til et slikt scenario: – Man kan risikere at det blir en teoretisk, akademisk grunnpakke i Oslo, og at resten blir gjort i forsvarsgrenene. Prosessen går ganske fort nå, og i løpet av de neste månedene vil vi se konturene av hvordan det kan bli, sier Kjellin til khrono.no

Praksisutdanningen forskyves til etter avsluttet utdanning

– Vi er kritiske til at den nye utdanningen dekker Sjøforsvarets kompetansebehov, slik at nye offiserer kan gå direkte inn og fungere i stilling. Dette er viktig for å opprettholde beredskapen. Det er ingen opplæringsstillinger ombord. Det har Sjøforsvaret heller ikke råd til. Det er en risiko for at Sjøforsvaret vil måtte etterutdanne nyutdannede offiserer før de går ombord. Det vil i så fall kunne forskyve utdanningskostnader over på den spisse enden, sier kommandøren.

Denne høsten vil bli avgjørende for framtiden for krigsskolene.

Les mer på khrono.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.