Forside » Publikasjoner » Bøker » Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal: Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal: Etikk for beslutningstakere

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?

Etikk for beslutningstakere gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boken bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene. Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere – økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet.

Siri Granum Carson, Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal: Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.