Forside » Publikasjoner » Artikler, avhandlinger » Silje Maria Tellmann: “Experts in public policymaking: influential, yet constrained”

Silje Maria Tellmann: “Experts in public policymaking: influential, yet constrained”

PhD-avhandling omslagI februar disputerte Silje Maria Tellmann for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen “Experts in public policymaking: influential, yet constrained”.

Avhandlingen tar opp eksperters innflytelse gjennom offentlige utvalg. Tellmann har undersøkt hvordan deltakelsen fra ekspertene har ført til at argumentene deres har fått gjennomslag i forskjellige deler av prosessen med politikkutforming. De empiriske studiene er basert på dokumentstudier, og det er gjort en kvantitativ undersøkelse hvor ofte eksperter i utvalg markerer uenighet i utvalgsrapportene.

– Tidligere forskning har vært mest opptatt av utvalg som en arena for integrasjon mellom staten og de organiserte interesser. Jeg konkluderer med at utvalg heller bør forstås som et middel for å samordne den akademiske og politiske sfæren, avslutter Tellmann abstraktet.

Les mer om avhandlingen på HiOA Avhandlingen kan kjøpes på HiOAs nettbutikk

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.