Forside » Aktuelt » Samfunnsvitere og humanister har problemer med å finne jobb

Samfunnsvitere og humanister har problemer med å finne jobb

Samfunnsvitere og humanister er de gruppene blant høyt utdannede som sliter mest med å finne arbeid etter endt utdanning. Aftenposten skriver at 47 prosent av samfunnviterne hadde vært en periode arbeidsledige i løpet av en 3-års periode etter endt utdanning, mens humanistene hadde gått lengst ledig – i snitt 25,8 uker.

Statistisk Sentralbyrå publiserte i 2013 en rapport om tilbud og etterspørsel av ulike typer arbeidskraft i fremtiden. I rapporten konkluderes det blant annet med at dersom dagens utvikling fortsetter, vil det i 2013 være omlag 47.000 for mange med mastergrad i økonomi og administrasjon, og henholdsvis 25.000 for mange samfunnsvitere og humanister. Les abstract og last ned hele rapporten fra SSB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.