Forside » Aktuelt » Rapport fra Tidsbrukutvalget

Rapport fra Tidsbrukutvalget

Blant oppgaver som stjeler tid er konfliktløsning, ikke-faglige fellesmøter, dokumentasjon, rapportering, elevkontakt og oppfølging, kontakt med foreldre mv. Lærerne ønsker mer tid til undervisningsrelaterte oppgaver, faglig oppfølging av elevene, faglige møter og kompetanseutvikling.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2009/flere-gode-forslag-til-bedre-tidsbruk-i-.html?id=588575
Kjelde: KD

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.