Artikler og avhandlinger

Publisert i 2022

Publisert i 2021

Enjolras, Loga, Kobro, Hauge: Social Enterprises in Norway—Models and Institutional Trajectories

Bernard Enjolras, Jill M. Loga, Lars U. Kobro, Hans A. Hauge: Social Enterprises in Norway. Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Enjolras, Andersen, Gawell, Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism

Bernard Enjolras, Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell, Jill M. Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism. Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State.
Chapter from Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Publisert i 2019

Terje Erik Bjelle: Om tre små studiestadar i Norge

Bjelle: om tre små studiestadar i Norge

Terje Erik Bjelle: Om tre små studiestadar i Norge. HVL-rapport 1-2019.

I ein rapport frå Høgskulen på Vestlandet skriv Terje Erik Bjelle at den sentrale politikken i dag er radikalt annleis overfor høgskulane i distrikta, enn det den var på 70-talet. Dei tre høgskulane i Bø, Volda og Sogndal etablert blei etablerte i ei tid då desentralisering var høgt verdsett. Bjelle finn at skulane har tent distrikta sine godt gjennom desse åra. Særskilt har vertskommunane skote gullfuglen:

Publisert i 2018

Tom Skauge: Konsentrasjon av universitet og høgskoler i Norge

Tom Skauge: Artikkel i Tidsskrift for Professionsstudier: I løpet av to år har norske universitet og høgskoler blitt samlet fra 33 til 21 institusjoner. Den forrige store strukturrasjonalisering av høyere utdanning i Norge kom i 1994-95 i samband med at universitet og høgskoler fikk felles lov. Da ble vel 100 profesjonshøgskoler samlet til 26 statlige høyskoler. I Norge nord for Volda er nå alle høgskoler samlet til to universitet bortsett fra Samisk høyskole. Norge har i 2018 ni universitet etter at Høyskolen i Oslo og Akershus med nytt navn, OsloMet, har fått universitetsstatus.

Publisert i 2017

Publisert i 2016

Publisert i 2015

Publisert i 2014

Publisert i 2013

Torstein Dahle: Kan kommuneregnskapet brukes til måling av effektivitet og produktivitet?

Torstein Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, reiser i denne artikkelen debatt rundt bruken av effektivitetsmål i kommuneregnskapet. Som utgangspunkt viser han til vellykket behandling av demente ved NKS Olaviken, satt opp mot KOSTRAs «produktivitet / enhetskostnader» innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Publisert i 2012

Publisert i 2011

Publisert i 2010

Publisert i 2009

Publisert i 2007

Publisert i 2004

Publisert i 2002

Publisert i 1996

Bokkapitler

Publisert i 2012

Publisert i 2009

Bøker

Publisert i 2024

Publisert i 2023

Publisert i 2022

Publisert i 2021

Publisert i 2020

Publisert i 2019

Carson, Siri Granum og Skauge, Tom: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar

Carson & Skauge- Etikk for beslutningstakere

Carson, Siri Granum og Skauge, Tom: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskerettigheter

Frode Elgesem, Njål Høstmælingen: Næringsliv og menneskerettigheter. Universitetsforlaget. Denne boken vil gi leseren innsikt både i statens ansvar for å beskytte mot næringslivets menneskerettskrenkelser og normer om næringslivets eget ansvar for å respektere menneskerettighetene.Formålet med boken er å nå ut med informasjon om næringsliv og menneskerettigheter slik at norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning får bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet. 

Loeng, Mørkved, Isachsen: Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning. Antologi

Studentaktiv læring, cover

Svein Loeng, Britt Paula Mørkved, Brit Solli Isachsen: Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning. Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.

J.P. Knudsen, Torunn Lauvdal (red): Geografi, kunnskap, vitenskap – Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning

Knudsen, Lauvdal: geografi kunnskap vitenskap...

Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal (redaktører): Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. I denne antologien forsøker forfatterne å forstå og forklare den utviklingen Universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom? Hvilke interesser, drivkrefter og aktører kan vi identifisere? Hvilke konsekvenser kan vi spore? I noen grad forsøker de også å se fremover med utgangspunkt i hvor sektoren nå befinner seg.

Publisert i 2018

Publisert i 2017

Publisert i 2016

Publisert i 2015

Publisert i 2014

Publisert i 2013

Publisert i 2011

Publisert i 2010

Publisert i 2007

Publisert i 2005

Annen formidling

Publisert i 2022

Publisert i 2021

Publisert i 2020

Publisert i 2019

Publisert i 2018

Publisert i 2017

‘KUNNSKAP’: Årbok med HVLs bachelor- og masteroppgåver

KUNNSKAP heiter boka som presenterer studentane ved Høgskulen på Vestlandet sine bachelor- og masteroppgåver innan økonomi og administrasjon, som nett er klår frå trykkeriet. Nytt av året er at boka også inneheld oppgåvene frå campusane i Haugesund og Sogndal. Studentane i Bergen er representerte med posterane dei lagde til EXPO-utstillinga, medan studentane frå Sogndal og Haugesund er representerte med samandraga av sine oppgåver.

Publisert i 2013

Publisert i 2007