Iden J., Dalilova K.B., Osmundsen K.S.: Digitaliseringsledelse

Publisert 2022

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

Jon Iden, Kjersti Berg Dalilova, Karen Sæbø Osmundsen: Digitaliserings­ledelse. En bok som diskuterer hva det innebærer å være en digital virksomhet, og hva verdi­skapende digitalisering krever.