Iden J., Dalilova K.B., Osmundsen K.S.: Digitaliseringsledelse

Publisert 2022

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

iden danilova osmundsen digitaliseringsledelse

Jon Iden, Kjersti Berg Dalilova, Karen Sæbø Osmundsen: Digitaliserings­ledelse. En bok som diskuterer hva det innebærer å være en digital virksomhet, og hva verdi­skapende digitalisering krever.

Enjolras, Loga, Kobro, Hauge: Social Enterprises in Norway—Models and Institutional Trajectories

Publisert 2021

Bernard Enjolras, Jill M. Loga, Lars U. Kobro, Hans A. Hauge: Social Enterprises in Norway. Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Enjolras, Andersen, Gawell, Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism

Publisert 2021

Bernard Enjolras, Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell, Jill M. Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism. Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State.
Chapter from Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Publisert 2020

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon – 2020.

Hedegaard, Mariane, Eriksen Ødegaard, Elin (Eds.): Children’s Exploration and Cultural Formation

Publisert 2020

Hedegaard, Mariane, Eriksen Ødegaard, Elin (Eds.): Children’s Exploration and Cultural Formation. The open access book Children’s Exploration and Cultural Formation examines the educational conditions that support cultures of exploration in kindergartens. Springer 2020