Forside » Aktuelt » Programmet klart for SPS nasjonal workshop 31.mai – ‘Profesjonsroller og allmennmoral’

Programmet klart for SPS nasjonal workshop 31.mai – ‘Profesjonsroller og allmennmoral’

På vegne av Profesjonsetisk nettverk arrangerer Senter for Profesjonsstudier (SPS) nasjonal workshop i profesjonsetikk fredag 31. mai 2013.

Profesjonelle aktører har roller i et normsystem som skiller seg fra allmennmoralens. Både fra et moralteoretisk perspektiv og et praksisperspektiv er forholdet mellom disse normsystemene interessante på flere vis: Krever for eksempel profesjonsroller en annen type motivasjon enn allmennmoralen? Hvordan bør vi tolke konflikter mellom profesjonsroller og allmennmoral? Hva motiverer profesjonelle aktører og hvordan håndterer de slike normkonflikter i praksis?

Med disse spørsmålene som utgangspunkt åpnes det for en diskusjon av forholdet mellom profesjonsrolle, allmennmoral og motivasjon.

Full program er lagt ut hos HiOA (oppdatert 16.05.2013)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.