Forside » Aktuelt » Program for NEON-dagene 2009: Grenseoverskridende organisasjoner

Program for NEON-dagene 2009: Grenseoverskridende organisasjoner

Den stadig pågående internasjonalisering og globalisering er i ferd med å viske ut betydningen av tradisjonelle landegrenser for både offentlige, private og frivillige organisasjoner. Disse møter et nytt konkurransebilde med nye utfordringer i form av overnasjonale reguleringer, ledelse og organisering i ukjente kulturer og økt betydning av samarbeid på tvers av landegrensene. Samtidig viskes grensene mellom offentlig og privat, og mellom stat og samfunn ut. Nye former for samarbeid utvikles gjennom forskjellige former for nettverk. Disse organiseres gjennom relasjoner mellom parter som er mer eller mindre likeverdige.

Den 18. november blir viet stipendiatene med en poenggivende PhD-sesjon med tilbakemelding på innlevert arbeid, og en organisert debatt knyttet til forskningsmetoder for å studere organisasjoner på tvers av landegrenser. Hovedkonferansen avholdes den 19.-20. november og det gjennomgående temaet er International Management hvor utfordringer knyttet til internasjonalisering og globalisering blir i fokus. Andre stikkord for plenumssesjonene er organisasjon og innovasjon, planlagt endring, endring i helse- og omsorgssektoren, samt to sesjoner som holdes åpne for innspill fra andre NEON-medlemmer. Det blir også papersesjoner begge dagene.

FORPRO arrangerer sesjon 12 og 25 om “Profesjonsteori”.

Konferansen holdes på Radisson SAS Hotell Caledonien i Kristiansand
Kjelde: NEON

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.