Profesjon, Utdanning, Profesjons- og Kunnskapsledelse

Sesjonen setter også søkelyset på utdanningsgjøringen av arbeidslivet og de nye betingelsene for profesjonsutdanning som planer om flere norske profesjonsuniversitet gir og lederutfordringer knyttet til profesjonelle organisasjoner. En rådende tese er at profesjonsledelse er særlig vanskelig.

Et fjerde teoretisk tema som sesjonen særlig inviterer bidrag til å belyse er: Organisatorisk rytme og profesjonell tid. Ulike organisasjoner og profesjoner har dominerende tidskulturer som fremmer noen aktiviteter, men hemmer andre fokus, problem- og løsningsdefinisjoner. Beredskapsorganisasjoner har for eksempel en blanding av langsom tid i lange perioder kombinert med hurtig tid og brannstasjonsmodell for utrykningsformål.

Tom Skauge (HiB) er sammen med Øivind Glosvik (HiSF) og Roger Hestholm (HiSF) ansvarlig for sesjonen.

Workshopen har to sesjoner, henholdsvis før og etter lunch den 25.11. Hver sesjon er på to timer, ca 25 minutter per innlegg, fordelt på paperpresentasjon (8-10 min), kommentar (5 min) og diskusjon (10 min).

SESJON 15A (kl. 11-13): Ledelse, organisasjon og læring

Åpning av workshop ved Tom Skauge

  • Åge Gjøsæter, HSH: Kvalifiserer organisasjons- og ledelsesstudier innenfor høyere utdanning for profesjonell ledelsesutøvelse? Kommentator: Lars Gjelstad
  • Øivind Glosvik, HSF: Den individuelle kunnskapen som leiarutfordring i velferdsorganisasjonar. Kommentator: Inge Hermandrud
  • Inge Hermanrud, HH: Radical change in learning: The introduction of Managed Networks of Practice (MNOP) in the Norwegian Labour Inspection Authority. Kommentator: Åge Gjøsæter
  • Lars Gjelstad, HiB: Ny kompetanse i videregående skole: CNC og robotopplæring i spennet mellom biografisk, organisatorisk og historisk tid.Kommentator: Øivind Glosvik

SESJON 15B (kl. 14-16): Profesjon, kunnskap og autoritet

  • Kristin Lofthus Hope, Uni Rokkansenteret: Akademisk karriereforventning - karrierer i en ny tid? Kommentator: Peter Magnus
  • Kari Kristine Heggstad, HiB: Kan skatt erstatte bistand i fattige land? Kommentator: Tom Skauge
  • Peter Magnus, HiB: En undersøkelse om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i skolen. Kommentator: Ingrid Bay-Larsen
  • Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning: Perception of Knowledge and Participation in Norwegian Environmental Administration. Kommentator: Kari Kristine Heggestad
  • Tom Skauge, HiB: Organisatorisk rytme og profesjonell tid. Kommentator: Kristin Lofthus Hope

Kjelde: NEON