Forside » Aktuelt » Profesjon, kjønn og etnisitet

Profesjon, kjønn og etnisitet

Med den norske velferdsstatens ambisjoner om inkludering og velferd for alle som utgangspunkt, problematiserer boka hvordan subtile former for eksklusjon og sosial differensiering foregår innen profesjoner og profesjonsutdanninger.

Boken er redigert av Anne Leseth, Senter for profesjonsstudier, HiOA, og Kari Nyheim Solbrække, Universitet i Oslo.

Lenke:
Kjelde: HiOA

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.