Forside » Aktuelt » – På tide å avblåse debatten om mastersyken

– På tide å avblåse debatten om mastersyken

Akademisk kunnskap lønner seg, bilde– Det lønner seg å ta i bruk akademisk kompetanse der det tidligere har vært uvanlig, sier Knut Aarbakke, leder for Akademikerne. – Høyt utdannede løser problemer på en annen måte og er innovasjonspådrivere. Det er ikke noe problem med overutdanning i Norge. Når arbeidsmarkedet absorberer denne arbeidskraften, ser vi altså at det har positive produktivitetseffekter, sier Aarbakke til Aftenposten.

På oppdrag fra akademikerne har rådgivningsbyrået Menon gjort en undersøkelse av produktivitetsveksten i 35 norske næringer i perioden 2008 til 2013, med mål om å kartlegge hvordan høyere utdanning påvirker produktivitet og konkurranseevne.

Studien tyder på at det lønner seg å ansette høyt utdannede personer. Forskningsleder Leo Grünfeld i Menon forteller at det spesielt er næringer som har slitt med å fornye seg som har fordel av å ansette akademikere.

Studien fra Menon peker ut disse næringene der akademikere har hatt særlig innflytelse på konkurranseevnen:

  • Offshore leverandørindustri
  • Primærnæringen – underleverandører til fiskeri- og oppdrettsnæringen spesielt.
  • Reiselivsnæringen
  • Forretningsmessig tjenesteyting – først og fremst rekrutterings- og bemanningsbyråer.

Les mer i Aftenposten

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.