Forside » Aktuelt » Nytt elektronisk tidskrift: The International Journal of African Higher Education

Nytt elektronisk tidskrift: The International Journal of African Higher Education

Et nytt tidsskrift for kunnskap, forskning og debatt om høyere utdanning i Afrika vil snart se dagens lys. Det er et felles initiativ mellom International Network for Higher Education in Africa og the Association of African Universities. Sjefredaktør i tidsskriftet er professor Damtew Teferra ved Kwazulu-Natal, også kjent som tidligere gjesteforeleser ved Høgskolen i Bergen.

Utgiveren skriver i rundskriv til interesserte:

“IJAHE, som et tverrfaglig tidsskrift, vil publisere vitenskapelige artikler, essays, og vurderinger av en rekke problemer innen høyere utdanning i Afrika. Tidsskriftet vil også publisere spesielle problemstillinger av komparativ og tema-basert karakter. Tidsskriftet vil ikke bare vurdere spørsmål innen teori og praksis av forskere på afrikansk høyere utdanning rundt om i verden, men vil også sterkt oppfordre utøvere innen høyere utdanning på kontinentet til å bidra og dele sin kompetanse og erfaring. […]
IJAHE vil være en fagfellevurdert tidsskrift, som vil finnes i trykt, men hovedsaklig elektronisk utgave. Det vil følge høye akademiske og vitenskapelige standarder som vil bli sikret og konsolidert av et team av fremstående redaksjonskomite og rådgivende styremedlemmer hentet fra kontinentet og internasjonalt. Redaksjonen IJAHE vil bestå av fremtredende eksperter innen høyere utdanning i Afrika og rundt om i verden og vil bli ledet av sin sjefredaktør professor Damtew Teferra, leder av Higher Education Training and Development ved Universitetet i Kwazulu-Natal, Sør-Afrika og grunnlegger og direktør for Det internasjonale nettverket for høyere utdanning i Afrika som snart vil bli lagt ut ved universitetet.

IJAHE vil utgis bi-årlig (annethvert år?), men avhengig av behov og / eller antall artikler, kan det komme ut oftere, som særutgaver.
Vi vil snart sende ut Call for Papers, men i mellomtiden ber vi deg å spre denne informasjonen i nettverk og utover. “

Tidsskriftet kan kontaktes via epost til sjefsredaktør Damtew Teferra.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.