Forside » Aktuelt » Ny tilstandsrapport om høyere utdanning

Ny tilstandsrapport om høyere utdanning

Dette framkommer i Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren.

Tilstandsrapporten retter søkelyset mot mange sider av institusjonenes virksomhet, med hovedvekt på kjerneoppgavene forskning og utdanning. I tillegg er internasjonalisering, personale, forholdet til omverden, økonomi og institusjonsprofiler blant temaene i rapporten.

I snitt gjennomfører 85 prosent av studentene bachelorgraden på normert tid, tilsvarende tall for master­studenter er 72 prosent. Ved høyskolene gjennomfører i snitt drøyt 50 prosent av masterstudentene på normert tid.

Institusjoner i og nær de store byene har flest søkere. Mens læresteder i Oslo har rundt tre primær­søkere per studieplass, har en del av lærestedene i de nordligste fylkene en eller færre søkere per plass.

I løpet av de ti siste årene har antallet avlagte doktorgrader vokst med 75 prosent, fra 677 i 2001 til 1184 i 2010. 17 institusjoner tildelte egne doktorgrader i 2010, mot 12 for ti år siden. Hoved­tyngden (85 prosent) av norske doktorgrader avlegges ved de fire gamle breddeuniversitetene. Hver tredje avlagte doktorgrad i 2010 kom innen medisin/ helse.

Antall vitenskaplig publiseringspoeng er nå 66 prosent høyere enn i 2004. Det er særlig de mindre og mellomstore institusjonene som har hatt en kraftig vekst i publiseringen, mens veksten avtar ved de fire gamle breddeuniversitetene.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/ny-tilstandsrapport-om-hoyere-utdanning.html?id=641659
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.