Forside » Aktuelt » Ny statistikkbank om voksnes læring

Ny statistikkbank om voksnes læring

Statistikken er basert på tallmateriale fra offentlige registre og spørreundersøkelser som Vox eller andre har gjennomført. Databasen tilbyr statistikk om:

-Grunnskoleopplæring
-Videregående opplæring
-Høyere utdanning
-Etter- og videreutdanning
-Norsk for innvandrere
-Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)
-Studieforbund
-Nettskoler
-Realkompetanse
-Opplæringsbehov
-Motivasjon for læring

Brukere kan selv gjøre utvalg i dataene og velge om de vil vise statistikken som tabeller eller diagrammer. Dataene kan eksporteres til excel eller vises som pdf.

Lenke: (side fjernet)
Kjelde: Vox

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.