Forside » Aktuelt » Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse i Norge

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse i Norge

Den sammenstiller data fra flere sentrale kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene, for å presentere et samlet bilde av utviklingstrekk, status og eventuelle kunnskapshull på arbeidsmiljøområdet.

Faktaboken gir også grunnlag for myndighetenes og øvrige arbeidslivsaktørers prioriteringer innen det forebyggende arbeidet.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2011/ny-faktabok-om-arbeidsmiljo-og-helse-i-n.html?id=661569
Kjelde: Arbeidsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.